SCHOOLGIDS 2023-2024
Sluit alles
Inhoudsopgave
Home » Welkom » Welkomstwoord

Welkomstwoord

Welkom op de International School Eindhoven!

Of uw kind nu binnenkort van school verandert door verhuizing of voor het eerst naar school gaat, of al bij ons op school is; op ISE beseffen we hoe belangrijk een juiste beslissing is voor u en uw kind. Als ouder wilt u er zeker van zijn dat de school een uitdagende en veilige speel- en leeromgeving waarborgt. Dit nemen wij zeer serieus en is ook altijd ons streven. In deze schoolgids leggen we uit hoe we dit doel, samen met u, vormgeven.

Deze schoolgids, jaarlijks herzien en opgesteld door het ISE team en management en goedgekeurd door de medezeggenschapsraad, informeert u over alle ‘ins and outs’ van de school. Het dient tevens als een referentie voor ouders/verzorgers wiens kinderen al op onze school zitten.

ISE biedt niet alleen een unieke campus met kleine klassen, ook zijn we trots op ons zeer gekwalificeerd, internationaal samengesteld team. Ook onze leerlingen komen uit veel verschillende landen en culturen. Dit is essentieel en helpt (nieuwe) leerlingen zich snel op onze school en in hun klas thuis te voelen. Het is ons doel om ieder kind te helpen bij de ontwikkeling van hun unieke talenten en hen kennis te laten maken met andere culturen, zonder aan hun eigen culturele identiteit af te doen. Wij ondersteunen elk kind in hun ontwikkeling tot een zelfverzekerde wereldburger die positief kan bijdragen aan eigen en andermans toekomst. Dit kunnen we niet alleen. Voor een goede ondersteuning van het onderwijs dat wij bieden geloven wij dat het belangrijk is een sterke band met ouders aan te gaan.

Als hoofden van de basisschool willen wij u van harte uitnodigen een bezoek te brengen aan onze school in het bosrijke West Eindhoven om zelf de unieke sfeer te ervaren. Bel of mail ons voor een afspraak, we laten u graag onze school zien.

Onze hartelijke dank voor het kiezen van onze school.

Joan Roach, hoofd Primary afdeling ISE

PS: In geval van onduidelijkheid, is de Nederlandse versie bepalend.

Contactgegevens

International School of Eindhoven, Primary School
Oirschotsedijk 14B,
5651 GC Eindhoven

Telefoon – +31(0)40-2519437
E-mail – primary@isecampus.nl
Website – www.isecampus.nl

Management of the school

Mr. B. Prickarts (Director)
Mrs. J. Roach (Head International Department)
Mr. T. Navis, Interim Head of Dutch Bilingual
Ms . Spanbroek (Leader for Learning)
Mr. G. Latham (Leader for Learning)

Bevoegd gezag

De Stichting voor Primair en Voortgezet Onderwijs in Zuid-Nederland (SILFO) bestaat uit zes scholen, het Stedelijk College Eindhoven (SCE), Strabrecht en de Internationale School Eindhoven (ISE), De Regenboog, Beneden Beekloop en De Ganzebloem.Het bevoegd gezag van de Stichting wordt gevormd door het College van Bestuur. Het toezicht op de Stichting wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur is het beleidsorgaan van de school waar de eindverantwoordelijkheid ligt voor beslissingen aangaande de school. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de ouders tijdens de jaarlijkse Ouder/Bestuursavond, waar ingegaan wordt op de financiën van de school en belangrijke ontwikkelingen die de school aangaan. Het College van Bestuur kan gecontacteerd worden via de school.