SCHOOLGIDS 2023-2024
Sluit alles
Inhoudsopgave
Home » Voor ouders & leerlingen » Vrijwillige ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage

Sponsorbijdragen ouders

Het doel van de vrijwillige sponsorgelden is om een aantal zaken te betalen die niet of niet voldoende geregeld zijn middels de betaling van de bijdrage van de overheid. Hieronder vallen kleine klassen, onderwijsassistenten, ondersteuning bij het verwerven van een andere taal, ondersteuning bij leer- en ontwikkelingsmoeilijkheden, diverse extra curriculaire activiteiten, schoolkampen, schoolreisjes en bezoeken in het kader van het curriculum. Deze faciliteiten zijn nodig om de kwaliteit van ons onderwijs hoog te houden en om uw kind gedenkwaardige ervaringen mee te geven die gekoesterd zullen worden als zij de school verlaten.  De vrijwillige ISE Primary School sponsorgelden worden betaald aan de Stichting Internationaal Lokaal Funderend Onderwijs (SILFO)

Voor leerlingen van de primary afdeling van de ISE zijn de sponsorgelden €5645,- per leerling voor het schooljaar 2023-2024

De Company fee is € 600,- per leerling.

Manieren van betalen:

a. Betaling door de ouders:

Ouders kunnen de school sponsorgelden zelf voldoen. Hiervoor krijgen zij een rekening van de financiële afdeling toegestuurd.

b. Betaling door de werkgever

De sponsorgelden kunnen ook betaald worden door de werkgever van (een van de ) ouders . Hiervoor vragen wij wel een extra bedrijfskosten van 600 euro.

c. Manier van betalen

De school fees worden in acht gelijke maandelijkse termijnen betaald, op de eerste dag van iedere kalendermaand, van oktober tot en met mei. Het is ook mogelijk het sponsorbedrag ineens te voldoen.

De ouder/ verzorger zal met  SILFO een automatische incasso regelen door middel van het formulier dat bij het School Fee Agreement Form zit.

U hebt hiervoor de volgende betalingsgegevens nodig:

Stichting Internationaal Lokaal Funderend Onderwijs
Postbus 1310, Eindhoven
5602 BH
Netherlands  

Bank Account IBAN Number – NL 66 RABO 0113837291  

Middels dit formulier geeft u de SILFO toestemming de betalingen van uw rekening halen. Hiervoor is wel een Nederlandse bankrekening nodig. Er zullen administratiekosten in rekening gebracht worden voor betalingen die te laat zijn.

Sponsorgelden voor kinderen die gedurende het schooljaar starten:

  • Als een leerling voor de 16e  van de maand ingeschreven wordt, vragen wij het volledige  maandbedrag van die maand te voldoen.  Als de leerling voor de 15e van de maand ingeschreven wordt, vragen wij s de helft van het maandelijkse bedrag voor de startmaand te voldoen
  • Als een leerling na 1 juni ingeschreven wordt, zullen de sponsorgelden  € 750,- voor de rest van het jaar zijn.

Bij uitschrijvingen na 1 mei, zullen er geen bedragen teruggestort worden.

Betalingen door de werkgever

De company fee wordt niet teruggestort als deze betaald worden door de werkgever. De sponsorgelden worden wel naar rato terug gestort naar het bedrijf

Als u vragen hebt over de sponsorgelden, aarzel dan niet om contact op te nemen met de school office. Dat kan zowel telefonisch als via e-mail: Telefoon 040-2519437 e-mail primary@isecampus.nl.