SCHOOLGIDS 2023-2024
Sluit alles
Inhoudsopgave
Home » Voor ouders & leerlingen » Betrokken ouders

Betrokken ouders

Belang van de betrokkenheid van ouders

Op de ISE vinden wij een partnerschap met de ouders belangrijk. Dit helpt de leerkrachten een goede band op te bouwen met de leerlingen en het motiveert de ouders om samen te werken met de leerkrachten om de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren. Voor een goed sociaal evenwicht van de kinderen is het belangrijk, dat de ouders/verzorgers en leerkrachten elkaar ondersteunen in de benadering van de leerlingen. Als ouders daadwerkelijk betrokken zijn bij het onderwijs van hun kind, bereiken kinderen betere resultaten op school en hebben zij het er fijn. Een goede samenwerking met ouders vereist goed overleg, medezeggenschap van ouders en vooral betrokkenheid bij elkaar en het onderwijs. Ouderbetrokkenheid leidt tot een betere basis voor de ontwikkeling van het kind. Het is ook de taak van de school om activiteiten te stimuleren, waardoor ouders de school binnenkomen en zich betrokken voelen. Ouders kunnen ook de basisprincipes van het onderwijs uitgelegd worden, kunnen samen met hun kinderen leren, maar ook de andere mensen op school leren kennen door vrijwillig mee te helpen met activiteiten. Ouders kunnen bijvoorbeeld:

  • klassenouder zijn
  • hand- en spandiensten in de school verlenen
  • assisteren bij het onderwijs (bijv. bij projecten of computerles en in de bibliotheek)
  • meedenken en meebeslissen in de Medezeggenschapsraad, het Schoolbestuur of de Oudercommissie.
  • Informatievoorziening aan ouders/verzorgers over het onderwijs en de school
  • Een goed contact tussen ouders/verzorgers en leerkrachten is van groot belang voor alle leerlingen. Dit contact wordt op verschillende manieren onderhouden.

Algemeen

In de groepen UFD-3  is er bijna elke dag contact met de leerkracht bij het brengen en halen van de kinderen. Voor het rustig bespreken van het gedrag en/of de leervordering van uw kind in deze groepen kan altijd een afspraak gemaakt worden.

Informatieavonden

Aan het begin van het nieuwe schooljaar organiseren we een algemene informatieavond. Deze wordt verzorgd door de groepsleerkracht. Het doel van deze avond is om kennis te maken met de leerkracht van uw kind en inzicht te krijgen in het reilen en zeilen binnen de groep. Tevens heeft u volop de gelegenheid vragen te stellen. Er wordt tijdens deze avond niet gesproken over de vorderingen van uw kind. Daarvoor organiseren we oudergesprekken, waarvoor we u schriftelijk uitnodigen.

Oudergesprekken

Voor de ouders van de nieuwe leerlingen vindt er na aanmelding een intakegesprek plaats.

Voor de ouders van alle leerlingen vinden er in de eerste weken van het schooljaar kennismakingsgesprekken plaats. U krijgt de kans om over uw kind te vertellen en de leerkracht te informeren over zaken die u belangrijk vindt. Het doel van het gesprek is voor de leerkracht om het kind en de ouders beter te leren kennen en om verwachtingen naar elkaar uit te spreken. Na het eerste en tweede rapport vindt een 10-minuten-gesprek plaats. Vindt u het nodig om, buiten dit 10-minutengesprek, met de leerkracht of vreemde taal leerkracht over uw kind te spreken, dan kan dat. U kunt altijd na schooltijd even binnen lopen, maar om te voorkomen dat een leerkracht dan geen tijd heeft, kunt u het beste even een afspraak maken.

Schoolnieuwsbrief

De nieuwsbrief voor ouders verschijnt iedere maand. De nieuwsbrief bevat veel informatie en mededelingen. De ene keer is het een nieuwsbrief vanuit het management, met mededelingen en informatie, de andere keer vindt u ook informatie over wat de kinderen in de groep gedaan hebben. Van actuele informatie wordt u door middel van e-mails en Class Dojo op de hoogte gehouden.

Ouderactiviteiten

Voor een goed verloop van alle activiteiten op school is de hulp van ouders/verzorgers onontbeerlijk. Ouders/verzorgers helpen wekelijks/incidenteel bij werken met computers, in de bibliotheek, creatieve ochtenden/middagen, excursies, niveaulezen, projectweken, schoolreisjes, sportdagen, kerstviering en de International Fair. Wanneer u ons wilt helpen, dan kunt u dit aangeven op de daarvoor bestemde formulieren of contact opnemen met de leerkrachten en/of ouders/verzorgers in de oudercommissie.