SCHOOLGIDS 2023-2024
Sluit alles
Inhoudsopgave
Home » Op school » Schooltijden

Schooltijden

Schooltijden

08:25 – 15:30  Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

08:25 – 12:30  Woensdag

10:00 – 10:30   Pauze

12:00 – 13:00   Lunchpauze (niet op woensdag)

Schoolregels voor aanvang, overblijf en einde schooltijd

Kinderen kunnen ‘s morgens op de speelplaats alleen of samen met hun ouders wachten tot de bel gaat. De school zorgt voor toezicht op de speelplaats vanaf 08.15 uur. De eerste bel gaat om 08.25 uur en dan gaan de kinderen netjes in de rij staan. Vervolgens worden zij begroet door hun leerkracht en lopen naar hun klas. Als de tweede bel om 08.30 uur gaat, beginnen de lessen. Als het regent, wachten de kinderen in de cafetaria totdat er omgeroepen wordt dat de kinderen naar de groep mogen.

Op het schoolplein gelden de volgende regels:

  • Er is pleinwacht 15 minuten voor schooltijd en in de pauzes.
  • Tijdens de schooluren en in de pauzes gaan de kinderen niet van het schoolplein af.
  • Op het schoolplein wordt niet gefietst.
  • Onder schooltijd en in de pauzes mogen de kinderen niet in het fietsenhok komen (i.v.m. beschadiging van de fietsen).

Bij binnenkomst van de school gelden de volgende regels:

  • Het vegen van de voeten is (bij nat weer) verplicht.
  • De leerlingen betreden de school rustig.
  • De leerlingen mogen de school niet betreden met rolschaatsen, inline skates, of met ‘roller shoes’ aan.
  • De leerlingen lopen rustig, zonder te rennen, naar de kapstokken om de jas op de daarvoor bestemde plaats op te hangen en gaan hun groepslokaal binnen.

Om de rust in de school te bevorderen en de leerkrachten hun aandacht zo goed mogelijk aan de leerlingen te laten besteden, nemen ouders/verzorgers op het schoolplein afscheid. Alleen dringende, korte informatie voor schooltijd is toegestaan. Na schooltijd is er meer tijd voor u.

Leerlingen die te laat komen worden gemarkeerd als zijnde ‘te laat’ op de absentielijst van de klas. Ouders van leerlingen die geregeld te laat op school komen, worden uitgenodigd voor een gesprek met het hoofd van de desbetreffende afdeling om een passende oplossing te vinden.

Bij het verlaten van de school worden de groepen UFD t/m 4 door de leerkracht begeleid. Als u uw kind(eren) aan het einde van de schooldag komt ophalen, wilt u dan op de speelplaats wachten totdat de bel gaat? U wordt tevens verzocht geen honden mee te nemen in de school of op het schoolplein.

Op school gelden schoolregels voor o.a. gedrag in de groep en in het schoolgebouw. Deze regels zijn vastgesteld door het team en de kinderen en bevinden zich in iedere informatiemap voor leerkrachten en invallers.

Veel kinderen worden met de auto naar school gebracht en/of van school opgehaald. Hierdoor kunnen onveilige situaties voor de leerlingen ontstaan. Wij verzoeken u dan ook dringend uw snelheid aan te passen, voorzichtig te zijn met in- en uitstappen en de overige verkeersregels stipt na te leven.

Overblijfmogelijkheden

De kinderen blijven tijdens de lunchpauze op school, behalve op woensdag. Kinderen in de groepen UFD-2 brengen hun eigen lunch mee naar school. Ze eten hun lunch in de klas onder toezicht van de leerkracht. Kinderen in de groepen 3-8 kunnen kiezen om hun eigen lunch mee te nemen of om de lunch te kopen in het cafetaria.. De “Lunch Club” is in dienst van de school om het toezicht tijdens de middagpauze van 12.00 tot 13.00 uur te coördineren. De kosten voor het overblijven zijn onderdeel van de schoolgelden. De school verzorgt tevens schoolmelk voor de kinderen die dat willen. De school ondersteunt gezond eten en verzoekt alle kinderen minstens één stuk fruit per dag mee te nemen.

Vakanties

Onze school valt onder de vakantieregeling voor Zuid Nederland. Het schooljaar begint op dinsdag 29 augustus 2023. De vakanties en vrije dagen zijn als volgt geregeld.

Vakanties
Datums
Eerste vakantiedag
Tweede vakantiedag
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie 2024
29 augustus 2023 
16 oktober 2023
25 december 2023
12 februari 2024 
29 maart 2023
22 april
9 mei 2024
8 juli
29 augustus 2023 
20 oktober 2023
5 januari 2024 
16 februari 2024 
1 april 2024
3 mei 2024 
10 mei 2024
16 augustus 2024

De leerkrachten in onder- en bovenbouw gebruiken studiedagen om zich te professionaliseren:

School office gesloten – 8 juli –  9 augustus 2024