SCHOOLGIDS 2023-2024
Sluit alles
Inhoudsopgave
Home » Op school » Tussen-, voor- en naschoolse opvang

Tussen-, voor- en naschoolse opvang

Buitenschoolse opvang (BSO)

In 2006 heeft de Tweede Kamer een wet aangenomen waarin staat dat de besturen verplicht zijn om voor- en naschoolse opvang te regelen. Dit is de zogenaamde BSO. Het bestuur heeft gekozen voor het “makelaarsmodel”. Dit betekent dat u als ouder zelf kiest of u gebruik wilt maken van de buitenschoolse opvang en voor welke organisatie u kiest. Het bestuur heeft een convenant getekend met een organisatie. Deze verplicht zich om te voldoen aan de wettelijke eisen, zodat u er op kunt vertrouwen dat uw kind in goede handen is.

Voor alle duidelijkheid, de taak van de ouder:

  • U gaat zelf in overleg met de BSO.
  • U bepaalt in overleg met de BSO of er een goede opvangplek is.
  • U tekent zelf een contract.
  • U bent zelf verantwoordelijk voor betalingen.

Indien er problemen ontstaan, kunt u dit melden bij het management, opdat eventueel geen vervolg van het convenant getekend wordt. De volgende organisatie biedt bij ons BSO aan:

Kinderstad

Dr. Anton Philipsweg 13 –
5026 RK Tilburg

Postbus 769 –
5000 AT Tilburg

Telefoon – 013-536 79 53
Fax – 013-535 32 11

www.kinder-stad.nl

Algemene informatie: info@kinder-stad.nl

Registratie/toelating kinderopvang en BSO:

planning@kinder-stad.nl of bel naar 013-583 80 40