SCHOOLGIDS 2023-2024
Sluit alles
Inhoudsopgave
Home » Zorg, Ondersteuning & veiligheid » Extra ondersteuning 

Extra ondersteuning 

Fysieke, sociale en emotionele ontwikkeling

In alle jaargroepen wordt veel nadruk gelegd op de ontwikkeling van een effectieve fysieke en emotionele omgeving, waarin persoonlijk, sociaal en emotioneel onderwijs centraal staat.

De groepsleerkrachten richten zich op het individuele kind met ondersteuning van de interne begeleider.

Taalverwerving

Ieder jaar komt er een groot aantal nieuwe leerlingen naar de ISE die geen Nederlands of Engels spreken. Er is een ondersteuningsprogramma waar de ISE meer werkt. Leerlingen worden geholpen   bekwaam te worden in het Nederlands of het Engels. De leerkrachten van Engels als een additional language (EAL) of Dutch als een additional language (DAL)  werken hier met de leerlingen die nieuw aan in kleine groepjes. Er worden verschillende strategieën gebruikt om deze leerlingen voor te bereiden, om deel te nemen aan de reguliere lessen in de groep en om volledig deel te nemen aan het curriculum.

Op de internationale afdeling worden ook Nederlandse lessen gegeven (DFL lessen) Tijdens deze lessen wordt er gewerkt aan het verkrijgen van de Nederlandse taal en cultuur. Meedoen met deze lessen zorgt ervoor dat de leerlingen zich welkom voelen in Nederland en het helpt ze te integreren in de Nederlandse samenleving.

Op de ISE vinden we de thuistalen van de kinderen heel belangrijk. Op school wordt de thuistaal op verschillende manieren ingezet in de klas. Kinderen leren hierdoor gemakkelijker de instructietaal in de klas. Wij bieden ook thuistaal lessen aan op de ISE. Deze worden na schooltijd gegeven door thuistaal leerkrachten, Wij doen steeds ons best om dit programma uit te breiden. Op dit moment worden er lessen Turks, Spaans, Frans, Italiaans en Chinees gegeven.

Bedrijfshulpverlening

Op de school hebben ten minste zeven teamleden een cursus BHV (bedrijfshulpverlening) gevolgd. Zij zijn belast met het maken van een vluchtplan, de coördinatie bij ongelukken en rampen en zij beschikken over uitgebreide kennis van EHBO. Enige andere teamleden hebben in teamverband een verkorte EHBO cursus gevolgd, waarvan een opfriscursus om het jaar onderdeel uitmaakt. Bij de ISE is ook een fulltime school verpleegkundige in dienst.

Arbozorg

De school werkt met een zelfstandig bedrijfsarts. Hij is belast met de controle op het naleven van de veiligheidsvoorschriften in en rond de school.