SCHOOLGIDS 2023-2024
Sluit alles
Inhoudsopgave
Home » Welkom » Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband passend onderwijs Eindhoven

Met het starten van passend onderwijs is onze school sinds 1 augustus 2014 lid van het samenwerkingsverband passend onderwijs Eindhoven, Best, Son en Breugel. (Samen voor kinderen). De wet op passend onderwijs bepaalt dat een school lid moet zijn van een samenwerkingsverband, om samen organisatorische en financiële afspraken te maken. Deze afspraken staan vermeld in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.

Remedial teaching (RT ) onder schooltijd

In principe kunnen de kinderen geen RT onder schooltijd volgen. U kunt echter altijd een met redenen omkleed verzoek indienen bij het hoofd van de afdeling om een uitzondering te maken. Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met de directie.