SCHOOLGIDS 2023-2024
Sluit alles
Inhoudsopgave
Home » Ons onderwijs » De resultaten van het onderwijs

De resultaten van het onderwijs

De resultaten van het onderwijs

Vanaf groep 1 krijgen de kinderen driemaal per jaar een rapport. Het 1e rapport, medio najaar, richt zich op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het 2e, in het vroege voorjaar, en het derde rapport aan het einde van het schooljaar geven informatie over de academische ontwikkeling van het kind. Leerlingen in onze Upper Foundation-groep ontvangen een sociaal en emotioneel rapport tijdens het semester dat ze aan de ISE beginnen en een academisch rapport in hun laatste semester

Nederlandstalige afdeling

Met de ouders/verzorgers van de kinderen in groep 8 wordt samen met de kinderen uitgebreid gesproken over de mogelijkheden voor vervolgonderwijs en wordt een schooladvies gegeven.

In het voorjaar wordt ook de IEP toets afgenomen. De uitslag hiervan is meestal een bevestiging van het schooladvies. Het schooladvies blijft het belangrijkste, omdat  het advies ook rekening houdt met bijvoorbeeld de persoonlijkheid, de werkhouding, het incasseringsvermogen, de gezinssituatie en de interesse van de leerling. In maart wordt de definitieve keuze gemaakt en de ouders verzorgen de inschrijving voor het vervolgonderwijs. Er wordt een onderwijskundig rapport verstrekt aan de middelbare school. Ouders ontvangen hiervan een kopie.

De begeleiding van de overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs

Tijdens een informatiebijeenkomst voor de ouders van groep 8 wordt in algemene zin uitleg gegeven over de verschillende aspecten die te maken hebben met de aanstaande schoolkeuze. Ook het tijdpad wordt daarin aan de orde gesteld. Voordat de kinderen de Eindtoets Basisonderwijs maken, wordt door de school een advies uitgebracht over de schoolkeuze van de kinderen. Naar aanleiding van dit advies wordt tijdens een individueel schoolkeuze gesprek met de ouders en het betreffende kind overlegd, welke de mogelijkheden zijn bij de keuze voor het vervolgonderwijs. Voor wat betreft informatievoorziening omtrent de VO-scholen worden er op school informatiefolders uitgereikt. Ook wordt tijdig aan de kinderen doorgegeven wanneer de open dagen gehouden worden en wordt er een bezoek gebracht aan een aantal middelbare scholen in de omgeving.