SCHOOL GUIDE 2023-2024
Close all
Content table

Contact

Dhr. drs. M. Stoker (voorzitter)
MW. P. de Bruijn

Confidential Counsellor

Mevr. Pip Kay

Arbozorg

Van Baarle Advies
Eindhoven

ECIS (European Council of International Schools)

21B Lavant Street
Petersfield, Hampshire GU32 3EL
United Kingdom

Tel. – +44 (0) 1730-268244
Fax – +44 (0) 1730-267914
E-mail – ecis@ecis.org

Website – www.ecis.org

GGD Zuidoost-Brabant

Afdeling Jeugdgezondheidszorg
Postbus 810, 5700 AV Helmond

Tel. – 088-0031422
Fax – 088-0031199
E-mail – telefonistes.jgz@ggdbzo.nl
www.ggdbzo.nl

IGBO
(Stichting International Georiënteerd Basisonderwijs)

Dr. Aletta Jacobsschool (Secretariaat)
Slochterenweg 27, 6835 CD Arnhem

Telefoon – 026-3230729
Fax – 026-3271038

Meer info hierover via Stichting NOB
www.stichtingnob.nl

Inspectie basisonderwijs
(kantoor Eindhoven)

Zernikestraat 6, 5612 HZ Eindhoven

telefoon – 040-2197000
E-mail – info@owinsp.nl

Website – www.onderwijsinspectie.nl

Vragen over onderwijs 0800-8051 (gratis)

Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld:
meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 – 111 3 111 (lokaal tarief )

Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap

Rijnstraat 50, Postbus 16375
2500 BJ Den Haag

Algemeen telefoonnummer – 0800-8051 (gratis)
Telefoon – 070-4123456

Fax – 070-4123450
E-mail – ocwinfo@postbus51.nl
Website – www.minocw.nl

Vereniging Bijzondere Scholen (VBS) (klachtencommissie)

Bezuidenhoutseweg 251-253
2594 AM Den Haag

Telefoon – 070-3315252
Fax – 070-3814281
E-mail – vbs@vbs.nl

Kinderstad

Dr. Anton Philipsweg 13, 5026 RK Tilburg
Postbus 769, 5000 AT Tilburg

Telefoon – 013-5367953
Fax – 013-5353211
Website – www.kinder-stad.nl

E-mail: Algemene informatie: info@kinder-stad.nl

Aanmelden en planning kinderdagopvang en buitenschoolse opvang: planning@kinder-stad.nl Telefoon (013) 583 80 40